Hva er sprayisolasjon

logo

Foam er en to-komponent, høyeffektiv polyuretanisolering, som etter påføring på underlaget ekspanderer 30-100 ganger på få sekunder. Som påført isolasjonsmateriale vil Foam ikke ha noen form for sammenskjøtninger, og vil dermed være helt søm– og skjøtefritt.

 

spray1 web

ISO Norge as fører produkter som i eksponert tilstand vil ha 1,5 millioner lukkede celler pr. kubikktomme, og har dermed «innebygd» vind- fukt- og radonsperre.


I produktutvalget som ISO Norge as tilbyr, finnes isoleringsprodukter som er både «åpne» og «lukkede» cellesystemer. Polyuretan sprayisolasjon er et utrolig mangesidig materiale, med svært gode fysiske egenskaper, og en ekstrem god isolasjonsverdi i forhold til påført tykkelse.

 

 

miljo merkeIsolering av:

  • Boligbygg
  • Kontorbygg
  • Industribygg
  • Lagerhaller
  • Spuntvegger
  • Kjellere
  • Loft
  • Grunnmurer
  • Tanker og sisterner
  • Rør og rørgater

 

Sprøytes direkte på alle underlag som f.eks. tre, betong, stål m.v.
Fungerer også svært godt som kombinert radonsperre og grunnisolasjon.

Besøk oss på facebook

Hurtigmeny